Ako získať paušálnu čiastku

Ako získať paušálnu čiastku

Podnikanie na Slovensku | 4. zlepšenie -- Zvýšenie dôchodkov (Smieť 2019).

Anonim

Dieťa dáva rodičom právo na získanie viacerých sociálnych dávok. Bezprostredne po narodení dieťaťa majú rodičia nárok na jednorazový príspevok. Právo na poberanie dávok môže realizovať jeden z rodičov. Prínos možno získať pri práci, službe alebo štúdiu. V prípade, že ani jeden z rodičov nepracuje, nepracuje ani sa nevie, výhody sa môžu získať od orgánov sociálneho zabezpečenia. Každému narodenému alebo adoptovanému dieťaťu sa pridelí jednorazová suma.


Dokumenty požadované na prijímanie paušálnej sumy:  1. Žiadosť o vymenovanie dávok

  2. Osvedčenie o narodení dieťaťa vydané matričným úradom (číslo 25)

  3. Osvedčenie z pracoviska (služba, štúdium) druhého rodiča, že nedostal jednorazový príspevok.

Príspevok možno prideliť len vtedy, ak o to požiadali rodičia do 6 mesiacov od dátumu narodenia dieťaťa.
Okrem možnosti získať jednorazovú sumu majú rodičia aj nárok na množstvo ďalších sociálnych dávok.
Príspevok na materskú dovolenku sa vypláca počas 70 kalendárnych dní materskej dovolenky (ak je viacnásobné tehotenstvo 84 dní), ako aj 70 kalendárnych dní po pôrode (ak došlo k narodeniu s komplikáciami, 86 dní, ak sa narodilo viac ako jedno dieťa 110 dní).
V prípade registrácie v zdravotníckej inštitúcii v skorom tehotenskom veku (do 12 týždňov) sa dávka vypláca ženám. Príspevok je priradený a vyplácaný na mieste určenia a vyplácanie dávok v materstve, jeho veľkosť je 300 rubľov. Na účel tejto dávky musíte získať potvrdenie od prenatálnej klinickej ordinácie alebo inej lekárskej inštitúcie, že žena bola zaregistrovaná v ranom tehotenstve.
Mesačný príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje na obdobie, kým dieťa nedosiahne vek jedného a pol roka, a za prvé dieťa dosiahne 1 500 rubľov a 3 000 rubľov za druhý. Príspevok sa vypláca od okamihu, keď je rodičovská dovolenka poskytovaná, až do dňa, keď je dieťa staršie ako jeden a pol roka. Ak chcete získať túto výhodu, potrebujete: vyhlásenie a kópiu rodného listu dieťaťa.
Príspevok na narodenie druhého dieťaťa sa vypláca od januára 2007. Po narodení dieťaťa dostane matka osvedčenie o výške dávky, ktorá sa môže použiť po troch rokoch. Táto dávka sa môže použiť na to, aby dieťa získalo vzdelanie, investovalo do financovanej časti dôchodku matky alebo kúpilo si domov.